Sponsormogelijkheden

Er zijn verschillende manieren waarop u de KSSP financieel kunt ondersteunen.

 1. Donatie aan het algemeen KSSP-fonds
  KSSP heeft een algemeen fonds. Uit dit fonds wordt de opleiding van kinderen betaald die geen eigen sponsor hebben. Wilt u geen 'eigen' leerling sponsoren, dan is een (jaarlijkse) donatie aan het algemeen fonds mogelijk. Alle bedragen, groot of klein, eenmalig of meermalig, zijn welkom!

  20000shillings
  20.000 Oegandese shilling is ongeveer € 5,20

 2. Financiële 'adoptie' van een kind / meer kinderen*
  Wilt u een 'eigen' leerling financieel ondersteunen, dan vragen we u deze leerling te sponsoren voor de duur van diens basis- en voortgezet onderwijs (onderbouw). De sponsoring van een 'eigen leerling' kan dus meerdere jaren duren. Mocht u niet meer in staat zijn de sponsoring te continueren of wilt u van de sponsoring af: in dat geval neemt de KSSP de leerling over. Hij/zij wordt dan betaald vanuit het algemene KSSP-fonds. In de tussentijd zoekt de KSSP een nieuwe sponsor. Kinderen die in het sponsorprogramma zijn opgenomen, kunnen dus altijd hun middelbare schoolopleiding (secondary school) afmaken.

  Klik hier voor meer informatie over het schoolsysteem.

  Over het algemeen kiezen de sponsoren voor een 'eigen leerling'. Het is heel bevredigend om een kind mee maken van de lagere school tot en met de middelbare school. En je weet ook heel concreet dat je geld goed besteed is. Soms stellen de sponsoren 'hun leerling' in staat ook een beroepsopleiding te volgen.


* Kosten voor het sponsoren van een kind/leerling:

 - (Basisschool            (Primary School)               € 120,-)              
 - Voortgezet onderwijs onderbouw           (Secondary School)               € 250,-              
 - Voortgezet onderwijs bovenbouw           (Senior Secondary School)               € 280,-              
 - Beroepsopleidingen           (twee of drie jaar)               € 450,- / € 550,-              


Alle bedragen zijn per leerling per schooljaar. Het bedrag kan eventueel in termijnen worden betaald.

De bedragen zijn inclusief 'up-keep', examengeld, medische behandeling (indien nodig), bijles (indien nodig) en bijdrage aan de onkostenvergoeding van Katooro Patrick (supervisor van KSSP) en Dorothy Mbabazi (begeleiding meisjes).

De meeste kinderen in het KSSP-programma beginnen hun sponsoring in het basisonderwijs en gaan door tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een aantal van hen heeft ook de mogelijkheid om een beroepsopleiding te volgen.

Klik hier voor een donatie; wij nemen contact met u op.

KababiitoBridgetKababiito Bridget's schoolopleiding wordt bekostigd uit het algemene KSSP-fonds. We zouden graag een privé-sponsor voor haar hebben.

Klik hier voor meer informatie over Kababiito Bridget.

KangumeJoyceKangume Joyce's schoolopleiding wordt (deels) gesponsord door een privé-sponsor.

Klik hier voor meer informatie over Kangume Joyce.

Eregalerij met onze geslaagde Kibale-leerlingen in Oeganda

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda. 

Anbi

anbi