Beleidsplan

Artikelindex


Het begin van het Kibale Student Support Programme 
Het Kibale Student Support Programme is voortgekomen uit het Kibale Tree Planting Project, zoals geïnitieerd door Marij Steenbeek en uitgevoerd in samenspel met de lokale bevolking in de dorpen rondom het Kibale Nationale Park in de periode 1986 tot en met 1993. KSSP is sinds 1988 actief.

Continuïteit van het project
Sinds 1988 hebben ruim zestig kinderen het onderwijstraject doorlopen. Tot ca. 2014 was er sprake van langdurige sponsoring: leerlingen bleven gemiddeld zo’n vijf tot acht jaar in het programma, de tijd die nodig was voor het succesvol afronden van het onderwijstraject vanaf de basisschool (niveau groep 5-6/7-8) of voortgezet onderwijs tot en met een beroepsopleiding.

Tegenwoordig ligt het accent op korter durende sponsoring van twee tot vier jaar. Dit heeft onder andere te maken met de stijgende kosten voor voortgezet onderwijs (kinderen uit arme families haken in de laatste fase van het voortgezet soms noodgedwongen af) en een groeiende behoefte aan sponsoring van beroepsonderwijs.

Opname in het programma is nu mogelijk vanaf het voortgezet onderwijs, derde en vierde schooljaar (eindexamen) en kan worden afgerond met een beroepsopleiding. Leerlingen kunnen ook uitsluitend voor een twee-of driejarige beroepsopleiding worden opgenomen.

We zijn behoudend met het opnemen van nieuwe leerlingen. Als een leerling het traject doorgelopen heeft, is er weer plaats voor een ander kind. Is er financiële ruimte, nemen we er meer op. Anno 2016 hebben we acht leerlingen in het programma: vier in het voortgezet onderwijs en vier op een beroepsopleiding. Drie van hen ronden hun opleiding in 2017 af. Met hun vertrek en de nieuwe opnames zal het aantal in de jaren 2016/2018 ongeveer variëren van acht tot tien leerlingen.

Eregalerij met onze geslaagde Kibale-leerlingen in Oeganda

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda. 

Anbi

anbi