Beleidsplan

Artikelindex


Fondsenwerving
Fondsenwerving vindt plaats door oproepen in de digitale Nieuwsbrief, het aanschrijven van onze achterban (familie, vrienden en kennissen) en aanvragen bij organisaties zoals Solidariteitsvereniging Kwataniza en Stichting O.P.A. Ook is op scholen door leerlingen geld ingezameld.

In de beginjaren van KSSP waren er twee opties voor sponsoring:
1) Financiële ondersteuning van één specifieke leerling (privésponsor), eventueel samen met een andere privésponsor. Er is dan sprake van co-sponsoring
2) Donaties aan het Algemeen KSSP-Fonds.

Mede door de stijgende kosten voor onderwijs in Oeganda, heeft er een verschuiving naar het Algemeen Fonds plaats gevonden. Er wordt nauwelijks meer gebruik gemaakt van privésponsoring.

Besteding van fondsen
KSSP betaalt het schoolgeld. Maar ook aan de randvoorwaarden voor een succesvol verloop van het onderwijstraject moet worden voldaan. Zo besteden we geld aan de zogenaamde 'upkeep'. Dit zijn de kosten voor onder andere het schooluniform, pullover, schoenen, schooltas, lees- en schrijfmateriaal en schoollunch.

We geven ook geld uit aan medische verzorging, seksuele voorlichting en hiv-preventie. De meisjes krijgen maandverband en dergelijke. Alle leerlingen krijgen elk jaar een nieuw muskietennet ter voorkoming van malaria.

Vergoedingen
Katooro Patrick krijgt onkostenvergoeding voor onder andere post, mail en transport. Ter vergoeding van haar activiteiten als begeleidster van de meisjes financiert KSSP de educatie van één van Dorothy’s kinderen. De bestuursleden in Nederland doen hun werk op vrijwillige basis.

Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer is in handen van bestuurslid Wieke Landman.
De leerlingen moeten altijd in staat zijn om hun opleiding af te maken. Dat betekent dat we langer lopende verplichtingen aangaan. We houden daarom een financiële buffer aan om -in het geval er minder geld binnenkomt - continuatie van het leertraject te garanderen.

Rekeningnummer en Kamer van Koophandel
IBAN NL 93 RABO 010 92 30 760
K.v.K. 09123777

Financiële verantwoording
Katooro Patrick beheert al jaren nauwgezet de KSSP-rekening in Oeganda. Na elke schooltermijn stuurt hij een Excel bestand naar onze penningmeester Wieke Landman. Zij beheert de bankrekening in Nederland. In overleg met KSSP-voorzitter Marij Steenbeek stuurt ze geld naar de rekening in Oeganda. Per gelegenheid bespreekt zij de financiële situatie van KSSP met de bestuursleden. De jaarrekening wordt op de KSSP-website gepubliceerd: http://www.kibalestudents.nl/index.php/kssp/anbi/jaarstukken.

 

Eregalerij met onze geslaagde Kibale-leerlingen in Oeganda

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda. 

Anbi

anbi