Duurzame ontwikkelingsdoelen

Artikelindex


De acht millenniumdoelen die de Verenigde Naties in 2000 opstelden, liepen in 2015 ten einde. Er is veel vooruitgang geboekt, maar nog lang niet genoeg, aldus de VN. Daarom is besloten om nieuwe doelen te stellen, ditmaal gevat in 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Opnieuw is er belangrijke aandacht voor onderwijs en de positie van de meisjes en vrouwen.

nieuwedoelen-stap1

Het nieuwe credo van de VN is Leave no one behind, waarbij met name de positie van de vrouwen in ontwikkelingslanden van belang wordt geacht. De Volkskrant omschreef deze visie als volgt:

“Zolang vrouwen zich in grote delen van de wereld geen eigenaar van grond of een huis mogen noemen, niet naar school kunnen en geen gebruik kunnen maken van een functionerend rechtssysteem, kan de helft van de wereldbevolking zich nooit uit de armoede ontworstelen. Laat staan dat zij hun steentje kunnen bijdragen aan het verduurzamen van landbouw of het creëren van werk.”
Voor KSSP zijn twee ontwikkelingsdoelen van belang: doelen 4 en 5.

Doel 4: Goed onderwijs
Met name door de millenniumdoelen (2000-2015) is er op het gebied van onderwijs de laatste jaren veel verbeterd, vooral voor vrouwen en meisjes. Op dit moment gaat 91 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is ten opzichte van 2000 gehalveerd: van 100 miljoen in 2000 naar 57 miljoen in 2015. Maar er valt nog veel winst te behalen. Vijftig procent van de kinderen met een basisschoolleeftijd die niet naar school gaan, wonen in conflictgebieden. En wereldwijd kunnen 103 miljoen jongeren nog niet lezen of schrijven.
(klik hier voor meer informatie)

Doel 5: Vrouwen en mannen gelijk 

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Toch is dit niet voldoende. “Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties. Maar in de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming.
(klik hier voor meer informatie)

Zie voor meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen en Oeganda (doel 4 en doel 5).

dod-01-04
dod-05-08
dod-09-12dod-13-16
dod-17  ontwikkelingsdoelen-newyork

 

 

 

 

Eregalerij met onze geslaagde Kibale-leerlingen in Oeganda

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda. 

Anbi

anbi