Oeganda en ontwikkelingsdoel 4

Artikelindex


'Alle kinderen naar school' - Millenniumdoelen 2000-2015?

De Oegandese regering komt in 1998 met een vervolgplan. Een belangrijk onderdeel van het plan is de UPE: Universal Primary Education. De bedoeling is dat 4 kinderen van een gezin gratis naar school mogen. Het einddoel van de UPE is dat in 2003 alle kinderen, jongens en meisjes in ieder geval basisonderwijs zullen krijgen. Daarmee lopen ze vooruit op het milleniumdoel dat in 2015 alle kinderen, jongens en meisjes, in ieder geval een basisopleiding moeten kunnen voltooien.
upe2
Het is een goedbedoeld plan, maar in de praktijk levert het allerlei problemen op. Inderdaad heeft de UPE tot gevolg dat kinderen massaal naar school gaan*. Maar dan? Er zijn te weinig schoolgebouwen, leraren en lesmateriaal. Klassen van meer dan 200 kinderen zijn geen uitzondering. De kwaliteit van het onderwijs holt achteruit. De eerste jaren van de UPE zijn dan ook chaotisch, maar geleidelijk aan komen er meer goed opgeleide leraren, krijgen ze een beter salaris en komen er meer schoolgebouwen beschikbaar.

* De schatting is dat in 1986 twee miljoen kinderen naar de lagere school gingen.

In 1999 is dat opgelopen tot zes miljoen kinderen (bron: www.myuganda.co.ug).


'Alle kinderen naar school én de school met een diploma verlaten' - Duurzame ontwikkelingsdoelen 2016-2030
Hoe het doel te bereiken? De streefdatum van de Oegandese regering -alle kinderen naar school- is inderdaad gehaald (bron UNDP). Maar er in april 2015 geeft The Guardian in een artikel aan dat 70% van alle basisschoolleerlingen de eindstreep niet haalt. Toch is de situatie niet hopeloos. Het is aan de Oegandese samenleving om alles op alles te zetten en de eerste tekenen zijn hoopvol:

  1. De regering is pro onderwijs en spoort de ouders aan hun kinderen naar school te sturen. Ook meisjes worden daarbij nadrukkelijk bij betrokken (Zie verder ontwikkelingsdoel 5).
  2. De meeste ouders zien het nut van onderwijs in, en de kinderen zelf willen heel graag naar school. Onderwijs wordt gezien als een kans om het land te ontwikkelen en een beter bestaan op te bouwen.
  3. De internationale gemeenschap steunt de onderwijsverbeteringen. Nederland bijvoorbeeld geeft geld voor het bouwen van scholen.

schoolmetnederlandsgeld
Een met Nederlandse steun gebouwd schoolgebouw

 

 

 

Eregalerij met onze geslaagde Kibale-leerlingen in Oeganda

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda. 

Anbi

anbi